ISO

 • ISO 9001 Systém manažérstva kvality
 • ISO 14001 Systém environmentálneho manažérstva
 • ISO OHSAS 18001 Systém manažérstva BOZP
 • Chcem vedieť viac

 • Ochranné známky

 • Čo je ochranná známka?
 • Práva majiteľa
 • Trvanie
 • Chcem vedieť viac
 • Produkty a služby


  Konzultačné a poradenské služby zamerané na zavádzanie manažérskych systémov podľa noriem ISO:

 • systém manažérstva kvality ISO 9001:2008,
 • systém environmentálneho manažérstva podľa normy ISO 14001:2004,
 • systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci(BOZP) podľa špecializácie OHSAS 18001:2008,
 • zavádzanie ISO 9001:2008 v oblasti zdravotníctva,
 • služby externého manažéra kvality,
 • služby manažéra integrovaného manažérskeho systému (ISO 9001- ISO 14 001- OHSAS 18 001),
 • školiaca a lektorská činnosť v uvedených oblastiach,
 • výkon interných auditov, preskúmaní manažmentom a ďalších podporných činností potrebných k udržiavaniu a zlepšovaniu manažérskych systémov,
 • zavedeníe manažérskych systémov „na kľúč“ vypracovaním kľúčovej dokumentácie.

 • Zápis ochrannej známky:
 • vypracovanie a zatriedenie tovarov a služieb v rozsahu do troch tried vrátane,
 • zaplatenie správnych poplatkov v rozsahu do troch tried vrátane,
 • posúdenie zápisnej spôsobilosti,
 • tlač prihlášky a ostatných podkladov pre podanie,
 • korešpondenčný styk, základné poradenstvo,
 • rešerš zhodných a veľmi zameniteľných ochranných známok a obchodných mien zapísaných v SR,
 • zastupovanie pred Úradom,
 • sledovanie konania, sledovanie zverejnenia vo Vestníku,
 • odovzdanie osvedčenia o zápise ochrannej známky.