ISO

 • ISO 9001 Systém manažérstva kvality
 • ISO 14001 Systém environmentálneho manažérstva
 • ISO OHSAS 18001 Systém manažérstva BOZP
 • Chcem vedieť viac

 • Ochranné známky

 • Čo je ochranná známka?
 • Práva majiteľa
 • Trvanie
 • Chcem vedieť viac
 • Politika kvality


  Snahou vedenia je prezentovať sa ako spoločnosť, ktorá venuje trvalú pozornosť kvalite poskytovaných služieb. Vyjadrením tejto snahy je úsilie o vybudovanie a následnú certifikáciu systému riadenia kvality v súlade s požiadavkami medzinárodnej normy STN EN ISO 9001:2001. Vychádzajúc z týchto hlavných vízií si spoločnosť vytýčila nasledovnú Politiku kvality:
 • Uspokojovať požiadavky zákazníkov. Túto úlohu považujeme za nepretržitý proces potrebný pre vytváranie a udržanie imidžu spoločnosti ako dôveryhodného a spoľahlivého obchodného partnera.
 • Prezentovať vo vzťahu k zákazníkom vysokú kvalitu práce a ochotu zabezpečiť požiadavky zákazníka v plnom rozsahu. V jednaniach so zákazníkom preferovať zdvorilosť a korektnosť, spolu s vysokou odbornosťou ako základného predpokladu dlhodobého úspechu.
 • Podporovať uvedomenie, že každý zamestnanec či externý spolupracovník je reprezentantom spoločnosti a svojou prácou a vystupovaním pomáha budovať dobré meno spoločnosti.
 • Zabezpečiť pravidelnú odbornú prípravu zamestnancov a externých spolupracovníkov s cieľom zachytiť súčasné trendy v oblasti poradenstva.
 • Vytvárať podmienky pre efektívnu komunikácia a tímovú prácu v rámci spoločnosti.